• Post author:

[Infographic] Điều kiện và quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Như đã đề cập ở bài viết trước về việc bảo hộ thương hiệu và nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam tại đây, ở bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn về điều kiện và quy trình đăng ký một nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua Infographic bên dưới.

Lưu ý: Việc đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu khá phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao. Do đó trước khi tiến hành đăng ký một nhãn hiệu, chúng tôi khuyên người đọc không nên tự đánh giá nhãn hiệu của mình mà cần tham khảo ý kiến luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để có một góc nhìn chính xác nhất.

Like this article?

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share