a professional law firm

We deliver customized and innovative legal solutions

Về An Law

An Law® là một hãng luật Việt Nam chuyên nghiệp được thành lập từ năm 2009. 

Chúng tôi cung cấp giải pháp pháp lý tập trung ở các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, M&A, cấp phép, nhượng quyền, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp và bất động sản.

Mục tiêu của chúng tôi luôn là sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng bằng cách tiếp cận vấn đề hiệu quả, toàn diện về mặt thương mại lẫn pháp lý. Các mối quan hệ chiến lược rộng lớn với các nhà lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau là điểm khiến chúng tôi khác biệt với các hãng luật khác.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các cá nhân, công ty trong nước và đa quốc gia ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi nỗ lực duy trì một mối quan hệ lâu dài và cố gắng trở thành một đối tác pháp lý đáng tin cậy của khách hàng.

Khách hàng

Đối tác