DÀN XẾP TRANH CHẤP

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu hoá thời gian và chi phí khách hàng ở mức giới hạn cho phép.

Tranh chấp phát sinh luôn là điều mà không bên nào mong muốn. Hiểu được điều đó, chúng tôi luôn nỗ lực dàn xếp để giảm thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng. 

Nếu các tranh chấp vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được phán quyết có lợi và nhanh chóng nhất cho khách hàng.

Dịch vụ trọng tâm

  • Hòa giải, thương lượng, dàn xếp các tranh chấp bên ngoài Toà án và Trọng tài;
  • Tranh tụng tại tất cả các cấp độ Tòa án;
  • Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài.