Bất động sản

Bằng sự cẩn trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết, chúng tôi giúp khách hàng xử lý các giao dịch bất động sản ở đủ mọi mức độ.

Bất động sản là một lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rủi ro cho các nhà đầu tư bởi tính phức tạp và sự thay đổi nhanh chóng của các quy định pháp lý.

Bằng nền tảng kiến thức pháp luật, đi cùng với sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử phát triển và các hồ sơ đất đai chưa hoàn thiện, chúng tôi đảm nhận giải quyết tất cả vấn đề của mọi loại bất động sản tại Việt Nam.

 

Dịch vụ trọng tâm

  • Đánh giá trình trạng pháp lý của đất đai và các tài sản gắn liền với đất;
  • Thực hiện thẩm định pháp lý cho các dự án bất động sản;
  • Giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sử dụng đất;
  • Mua, bán và cho thuê bất động sản thuê;
  • Mua lại bất động sản từ nước ngoài;
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu khác có liên quan.