DOANH NGHIỆP & ĐẦU TƯ

Chúng tôi đã và đang đại diện cho hàng loạt doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.

Với sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và thực tiễn môi trường kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn phát triển. 

Chúng tôi hiểu rằng thời gian là tài sản quý giá của mọi doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hết sức để cập nhật, theo dõi và phối hợp để đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu công việc của khách hàng. 

Chúng tôi cũng tin rằng, luôn có nhiều hơn một phương thức giải quyết để đạt được lợi ích thương mại tối đa cho khách hàng, do đó chúng tôi không ngừng nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác để đa dạng hoá các giải pháp cho khách hàng nhằm tìm được phương án tối ưu. 

Dịch vụ trọng tâm

  • Mua bán và sáp nhập;
  • Cơ cấu, tái cấu trúc, thẩm định doanh nghiệp;
  • Đầu tư, liên doanh, hợp tác trong và ngoài nước;
  • Thành lập công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện;
  • Tuân thủ pháp luật kinh doanh;
  • Các vấn đề về thuế;
  • Cạnh tranh;
  • Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu;
  • Hợp đồng phân phối và hợp đồng đại lý;
  • Đàm phán thương mại.