IMG_6656

Email: thinh.le@anlaw.vn

Điện thoại: 0906 836616

LÊ LÝ QUANG THỊNH

Luật sư

Thịnh tốt nghiệp từ chương trình đào tạo chất lượng cao, được cấp chứng chỉ chuyên sâu về sở hữu trí tuệ và là thành viên Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh từ năm 2019. Thịnh tham gia hỗ trợ nhiều thương vụ lớn và có chuyên môn đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, đầu tư và lao động.

Ngoài ra, Thịnh có kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều vụ việc đặc thù như xây dựng hệ thống nhượng quyền thương mại, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng các điều khoản, điều kiện, chính sách bảo mật trên các nền tảng trực tuyến.

Chuyên môn:

  • Sở hữu trí tuệ;
  • Doanh nghiệp & Đầu tư;
  • Lao động.

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Học vấn: 

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;
  • Chứng chỉ cơ bản về Sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO);
  • Chứng chỉ chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức nghề nghiệp:

Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.