SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi đảm bảo tài sản sở hữu trí tuệ của khách hàng được bảo vệ và khai thác tối đa lợi tức thương mại.

Với thế mạnh là lĩnh vực nhượng quyền thương mại, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều hệ thống nhượng quyền phổ biến tại Việt Nam.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc bảo vệ, khai thác và phát triển tối đa các lợi tức thương mại từ tài sản sở hữu trí tuệ của khách hàng. Ở phương diện thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đội ngũ của chúng tôi đã đại diện cho nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam giải quyết các vấn đề xâm phạm đến sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của họ.

Dịch vụ trọng tâm

  • Nhượng quyền và cấp phép (li-xăng);
  • Bản quyền tác giả;
  • Nhãn hiệu;
  • Sáng chế;
  • Kiểu dáng thiết kế;
  • Bí mật kinh doanh;
  • Thương mại hoá, thực thi và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ.