Luat su Tran

Email: tran.nguyen@anlaw.vn

Điện thoại: 0903 714212

NGUYỄN VĂN TRẬN

Cố vấn cao cấp

Ông Trận có hơn 25 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực dân sự và dàn xếp tranh chấp. Ông được công nhận và đánh giá cao ở các vấn đề chuyên sâu về bất động sản, dàn xếp các tranh chấp về hành chính, hôn nhân gia đình và thu hồi nợ.

Bề dày kinh nghiệm lâu năm giúp ông thấu hiểu vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Từ đó, cung cấp giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng và phức tạp của khách hàng. Ông Trận rất được kính trọng về nghiệp vụ trong đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên môn:

  • Dàn xếp tranh chấp;
  • Bất động sản

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Học vấn: 

Cử nhân Luật, Đại học Luật Sài Gòn.

Tổ chức nghề nghiệp:

Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.