• Post author:

[Infographic] Gia hạn nộp thuế trong mùa Covid-19 theo nghị định 41/2020/NĐ-CP

Để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nghị định 41/2020/NĐ-CP để gia hạn thời hạn nộp các sắc thuế quan trọng như thuế giá trị gia tăng (VAT); thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân cùng với tiền thuê đất. Đây là các loại thuế quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới nhiều cá nhân và doanh nghiệp hiện nay.

Nhằm giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt thông tin để thực hiện các thủ tục cần thiết, Infographic dưới đây sẽ tổng hợp các nội dung quan trọng của nghị định 41/2020/NĐ-CP về đối tượng, thời hạn, thủ tục và những lưu ý thiết thực để thực hiện việc gia hạn các sắc thuế như nêu trên.

Like this article?

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share