• Post author:

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và lao động trong đợt bùng phát Covid năm 2021

Làn sóng bùng phát lần thứ 4 của đợt dịch bệnh Covid-19 năm 2021 được đánh giá là nặng nề nhất từ trước đến nay, các doanh nghiệp (“DN”) tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động (“NLĐ”).

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các DN và NLĐ để cùng vượt qua đại dịch. Ở bài viết này, chúng tôi xin thông tin về một số chính sách hỗ trợ đang áp dụng và dự kiến áp dụng trong thời gian sắp tới cho DN và NLĐ.

1. Một số chính sách hỗ trợ đang có hiệu lực

2. Chính sách hỗ trợ sắp ban hành:

Hiện tại, Bộ Tài Chính đã trình Chính phủ dự thảo nhằm hỗ trợ DN và NLĐ như sau:

  • Giảm 30% số thuế TNDN năm 2021 nếu tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng. Giảm 50% số thuế TNDN của các tháng trong quý III, IV/2021 trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn.
  • Giảm 50% thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và quý 4 năm 2021 đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh trong mọi lĩnh vực, địa bàn.
  • Giảm giảm 30% thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như du lịch; vận tải; lưu trú; ăn uống; thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật, báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác…
  • Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Chúng tôi đánh giá các biện pháp này nếu được phê duyệt sẽ có ảnh hưởng tương đối tích cực trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sắp tới khi dự thảo chính thức được phê duyệt.

Like this article?

Share on facebook
Share
Share on linkedin
Share